Comment déterminer les Heures supplémentaires

Salama daholo.

Mba saika hanontany hoe ahoana kay ny manao ny calcul an’ny Heures Supplémentaires an’ny salarié anankiray azafady ?

Mitombona ihany ve ity calcul nataoko ity ?

Ohatra :

 • Salaire de base 300 000 Ar
 • Taux horaire : 300 000/173.3 = 1 730,8 Ar
 • Heure travaillé :
  • 1er semaine : 50 heures : 8 HS30, 2 HS50
  • 2em : 45 : 5 HS30
  • 3em : 50 : 8 HS30, 2 HS50
  • 4em : 40

Izany hoe ny heure supp zany :

 • HS30 : 8+5+8 = 11 heures x 1 730,8 ar x 30% = 5 711,64 Ar
 • HS50 : 2 + 2 = 4 heures x 1 730,8 ar x 50% = 3 461 Ar

Salaire brut izany : 300 000 ar + 5 711,64 ar + 3 461 ar = 309 173 Ar ?

Misaotra mialoha,

Salama @Sarah_Ralovatiana

Mety ilay fomba nikajinao an’ilay izy fa ny fanamarihana kely hoe mila jerenao tsara ny momban’ny andro natao tsy fiasana kanefa natao handraisana karama satria misy fiatraikany iny any amin’ny fikajina ny « majoration » rehetra rehefa ilay mamaritra ilay « 20 premières heures exonérées à l’IRSA » ianao.

Azafady @Liva_H , ary inona ilay hoe 130% ?

@Sarah_Ralovatiana

Ilay fitsinjaran’ilay ora niasana no tena mila malina tsara satria io no mamaritra ny tohin’ny kajy rehetra, izany no mahatonga ahy namaritra tsara hoe mila tandremana ny resaka « majoration » rehetra, na férié na dimanche, na nuit, etc.

Tsy tokony afangaro ny resaka « rémunération d’heures supplémentaires » sy ireo « majorations ».
Ny rémunération HS dia au taux de 130% sy 150%, fa ny majoration no 30% na 50% na hafa arakarak’ilay izy.

Izany hoe raha iverenantsika ny kajy izay nataonao momban’ny HS :

 • HS30 : 8+5+8 = 11 heures x 1 730,8 ar x 130% = 24 750,44 Ar
 • HS50 : 2 + 2 = 4 heures x 1 730,8 ar x 150% = 10 384.8 Ar

Izany hoe ny salaire brut izany : 300 000 + 24 750.44 + 10 384.8 = 335 135,24 Ariary