Déduction des frais dans le calcul de l'IRSA

Bonjour M. Fabiola.

Ny resaka cantine no tiako resahana. Miantoka ny mpiasa ny orinasa amin’ny sakafo ka misakafo ato amin’ny orinasa ny ankamaroan’ny mpiasa. Mpiasa ato ihany no mahandro (mpiasa CDI) ka ny orinasa no mividy ny laoka, vary, charbon, menaka……misy ny dépense majinika toy ny frais de transport sns ao anatinio. Vitsy ihany koa anefa ny tena vidiana ahazoana facture misy NIF sy STAT. Ka izao no tiako anontaniana. Charge normale daholo ve ireo (déductible à l’IR) raha toa ka basena hoe tsy mihotra ny 5000 Ar par jour suivant le note DGI iny. sa misy tsy maintsy a REINTEGRER de compte inona no tokony hanaovana ireo dépense ireo 60 ve sa 64.

Misaotra mialoha tompoko

Manahoana tompoko,

Lasa tsy maintsy misy impot roa ataonareo tompoko,

  • voalohany ilay facture tsy misy NIF/STAT dia anaovana déclaration ISI isam-bolana 5%
  • faharoa mila atao réintégrattion ao amin’ny calcul IR ary compte 648 (Autres charges de personnel) no asiana azy fa raha ohatra ka ampidirinareo ao amin’ny calcul avantage en nature any amin’ny employé tsy iray iray dia afaka tsy atao réintégration ianareo no misafidy

Misaotra tompoko

Bjr Iverenako kely ity le resahanao oe ampidirina avantage en nature? afaka zavainao misy2 ve? ilay olona ts maazo vola fa misakafo ato ampiasana? de aon n andrefesana anzany ho an’i mpiasa tsirairay

Bonjour @Rina1,
Ka izay indrindra no maha avantage en nature azy tsy raisiny mivantana ilay vola. Izay mahatonga an’ilay izy samihafa amin’ny indemnité repas.

Tsy afaka ny déterminena précisement ilay izy fa en fonction an’ilay dépense no hijerenareo azy.

Fa tandremo raha ny momban’ny cantine no resahina dia ny déduction afaka atao dia 2 000 Ar / jour pour les employés et ouvriers, ary 6 000 Ar / jour pour les cadres io ny limite omen’ny DGI azo alana amin’ny base fiscale ka raha mahita izany ianareo oe 10 000 Ar/ jour dia miditra ao amin’ny calcul an IRSA ny 4000 Ar.

Misaotra indrindra

Ity misy simulation kely asa raha mety izan n fahazoak az par rapport am valiteninao etsy ambony raha ataoko oe tsisy avantage en nature. Mba afaka jerenao ve azafady merci de le resaka frais exonerée efa nisy décision niova kely lasa 500 Ar par jour par salarié (note n°02 MFB/SG/DGI/DLFC/SL du 01/02/2017.

|Salarié Rakoto
Employé Cadre
Salaire de base 600 000,00
HS 10 000,00
Frais de cantine 100 000,00
Salaire brut 710 000,00
Brut imposable 610 000,00
CNAPS 6 100,00
OSTIE 6 100,00
IRSA brut 49 560,00
Enfant à charge 2 000,00
Net 646 240,00

1 « J'aime »

5000 Ar au lieu de 500 Ar merci

NET ve tokony ho 546 240 ngambe satria nicalculena BRUT fotsiny fa tsy nomena ny mpiasa akory misaotre amin’ny fanazavan mankasitraka

Bonjour @Rina1,
Pour des soucis de règlement dans le forum je vais vous répondre en français.
Merci pour le partage de la note.
Ensuite, oui il faut retrancher les frais de cantine dans le net car il ne va pas recevoir ça en main propre.
Petite remarque sur l’exemple, les cadres n’ont pas droit aux heures supplémentaires ( si HS veut dire heures supplémentaires) et si cette personne n’était pas cadre les 20 premières HS sont exonérés d’IRSA donc n’entre pas dans le brut imposable.

Les avantages en nature sont exonérés d’IRSA mais sont soumis à la CNAPS et l’OSTIE, donc il faut faire les déductions social d’abord avant de sortir le brut imposable.

Merci bien

1 « J'aime »

Bonjour

Merci pour cette information très claire et précise

Bonne journée

2 « J'aime »

Bonjour,

Inona avy kay ny compte voakasika amin’ny reintergration IR? mba hafaka mahazo fanazavana misimisy kokoa ve zafady?

MISAOTRA INDRINDRA

bonjour @Fabiola

Quand vous dites que les avantages en nature sont exonérés d’IRSA, ceci est il valable seulement pour cantines ou pour tous les avantages?
Merci

Bonjour @fiona ,

En terme d’avantage en nature, sont exonérés les frais de cantine et les frais médicaux (à ne pas confondre avec les assurances santé).

Merci bien

1 « J'aime »

bonjour à tous,

Mikasika ilay avantages en nature ihany ahoana ny fanaovana ny declaration IRSA otrany lasa mampitombo ny net à payer au salarié sa ve tsy ampidirina ao @ montant imposable

Misaotra mialoha

Bonjour @fiona ,

Pour soucis de RI du forum jé vais vous répondre en français.

Les avantages en nature doivent être imposé à l’IRSA mais il existe des plafonds a respecter.

Oui cela augmente le net mais sont ensuite déduits car ce sont des montants déja avancés par la société sinon c’est comme si on les redonnait une deuxieme fois.

Merci bien

1 « J'aime »