Indemnité de retraite exonérée par l'IRSA?

Bonjour Mme Fabiola: Misy article milaza ao anaty CGI hoe Article 01.03.03 oe ny indemnité de retraite moins d’un an de salaire de exonérée amin’ny IRSA? Izany hoe raha toa ka misy mpiasa maazo 2 mois de salaire nomen’ny mpampiasa azy fotsiny karazana bonification na oe indemnité de retraite de sady tsy andoavana IRSA io n tsisy CNAPS koa ve? mankasitraka

1 « J'aime »

Bonjour M. Rina.
Ilay izy misy an’izay condition izay hoe n’excédant pas celui versé dans le secteur public (par mois io). Ny mihoatra izany dia tsy maintsy misy IRSA ihany.
Fa raha ohatra izany izy ka latsaka ny raisin’ny fanjakana ilay montant (reva averina par mois) dia tsy mandoa IRSA sy CNAPS. Hoan’ilay CNAPS raha ohatra ka mirevetir an’ilay condition hoe pour charge de famille ilay bonification (izay ny condition d’exonération any). Merci

1 « J'aime »

Misaotra amin’ny fanazavana

1 « J'aime »