'Ndao hanao vaksiny fanefitry ny COVID-19

Lazao ny namanao mba hilaza ny namany. 'Ndao isika hanao vaksiny fanefitry ny COVID-19 isorohana ny tranga misy fahasarotana!
Faly 2

#AUBingwa #ShootYourShot