Calcul de l'IRSA avec 2 enfants à charge

Bonjour,

Raha 315000Ar ny Montant imposable @ salaire, IRSA min. 2000Ar nefa manan-janaka 2 ilay mpiasa. Dia ahoana ny relation entre io IRSA io sy ny réduction personne en charge (5000Ar/enfants) atao ao anaty fiche de paie.

Merci. Mme Elysée

Bonjour Berthe Elysée,
Tsy mihatra intsony tompoko ny réduction pour personne à charge fa ts maintsy 2000 Ar ny minimum IRSA. Misaotra tompoko

Bonjour FABIOLA
Misy texte milaza io reduction personne a charge 5000 ar io ve kay?
Misaotra Tompoko

Bonjour @PRISCA,
la réduction pour personne à charge en matière d’IRSA est de 2000 Ar par personne.

Merci bien

1 J'aime

Miaraha tompoko,
afaka mba mahazo ny fomba hi-calculena ny antsasa-karama ho an’ny mpiasa en congé de matérnité ve tompoko? raha toa izy ka nanao heures supplémentaires ary misy avantages en nature ny mois teo alohan’ny nijanonany niasa.misaotra Tompoko