Calcul de l'IRSA avec 2 enfants à charge

Bonjour,

Raha 315000Ar ny Montant imposable @ salaire, IRSA min. 2000Ar nefa manan-janaka 2 ilay mpiasa. Dia ahoana ny relation entre io IRSA io sy ny réduction personne en charge (5000Ar/enfants) atao ao anaty fiche de paie.

Merci. Mme Elysée

Bonjour Berthe Elysée,
Tsy mihatra intsony tompoko ny réduction pour personne à charge fa ts maintsy 2000 Ar ny minimum IRSA. Misaotra tompoko

Bonjour FABIOLA
Misy texte milaza io reduction personne a charge 5000 ar io ve kay?
Misaotra Tompoko

Bonjour @PRISCA,
la réduction pour personne à charge en matière d’IRSA est de 2000 Ar par personne.

Merci bien

1 « J'aime »

Miaraha tompoko,
afaka mba mahazo ny fomba hi-calculena ny antsasa-karama ho an’ny mpiasa en congé de matérnité ve tompoko? raha toa izy ka nanao heures supplémentaires ary misy avantages en nature ny mois teo alohan’ny nijanonany niasa.misaotra Tompoko

Salama daholo,

Misy fetrana taona ve ny enfants à charge?

misaotra

Bonjour, @fiona,
Sont considérés comme enfants à charge :

  • Enfant légitime ou adopté moins de 21 ans
  • Enfant infirme
  • Enfant moins de 25 ans en cours d’étude

Merci.

@Lucien
Merci pour votre réponse.

@Lucien
Bonjour,

Avez-vous la référence du texte concernant les enfants à charge ?

Merci.

Bonjour @fiona,

Concernant l’ IRSA, le texte qui détermine les personnes ou les enfants à charge se trouve dans l’ article 01.03.19 du Code des Impots. Cf un extrait ci-dessous.

Merci. :slightly_smiling_face: