Calcul de l'IRSA avec 2 enfants à charge

Bonjour,

Raha 315000Ar ny Montant imposable @ salaire, IRSA min. 2000Ar nefa manan-janaka 2 ilay mpiasa. Dia ahoana ny relation entre io IRSA io sy ny réduction personne en charge (5000Ar/enfants) atao ao anaty fiche de paie.

Merci. Mme Elysée

Bonjour Berthe Elysée,
Tsy mihatra intsony tompoko ny réduction pour personne à charge fa ts maintsy 2000 Ar ny minimum IRSA. Misaotra tompoko