Mise au rebut d'immobilisation

Bonjour,
Nisy efa nanao « mise au rebut immobilisation » ve ?
Moa ve ilaina ny PV des associés sa PV soniavin’ny Gérant dia ampy ?

Misaotra.

Miankina @ pouvoir nomena ny Gérant ao anaty statuts ilay izy raha pouvoir les plus entendus dia afaka ataon’ny Gérant irery ilay sonia fa anaovana tatitra rehefa mana AGO.

Aza adino fa mbola mila PV constat Huissier koa ny manao sorti en rebut ny immo

1 « J'aime »